Kontakt/Info

Besöksadress


Parkbadet 

Barrsätragatan 38

811 40  SANDVIKEN


Telefon och mailadresser


Per Larsson

026-252537

pl@aktivrehab.org


Thorbjörn Remback

026-252538

tr@aktivrehab.org


Helena Remback

070-6118990

helena@fysioterapeutcoachen.se


Thorbjörn har Landstingstaxa och tar emot patienter med frikort. 

Per och Helena har privat taxa. 


Aktiv Rehab

Copyright  ©  All Rights Reserved