Översvämningsaktuellt Parkbadet


Aktiv Rehab har sin verksamhet igång, trots översvämningar som har drabbat Gävleborgs län 18 augusti. Parkbadet har pga översvämningen som har drabbat källarvåningen ändrade öppettider, men Aktiv Rehab har verksamhet. Dock så är ytterdörren låst ibland, så din sjukgymnast kommer till utsatt tid och släpper in dig. Om inte vänligen ring din sjukgymnast: 


Thorbjörn 026-252538

Per 026-252537

Helena 070-6118990


Aktiv Rehab