FysioterapeutCoachen AB

FysioterapeutCoachen AB: Vår samarbetspartner inom fysioterapi-sjukgymnastik, ergonomi och personalutbildning.


Aktiv Rehab


Helena Remback, leg sjukgymnast/fysioterapeut med specialistområde ergonomi, synergonomi och belastningsergonomi, samt vidareutbildning inom ortopedisk manuell terapi, kommer från oktober 2019 samarbeta, ta emot patienter och klienter hos Aktiv Rehab i Sandviken. Hon är utöver detta även instruktör i Mediyoga och kommer löpande hålla i kurser i Mediyoga på Aktiv Rehab från hösten 2019. Helena utför även konditionstester och gör funktionsbedömningar av motionsidrottare.

Kontakta Helena på telefon 070-6118990 eller helena@fysioterapeutcoachen.se.

Copyright  ©  All Rights Reserved