FysioterapeutCoachen AB

FysioterapeutCoachen AB: Vår samarbetspartner inom fysioterapi-sjukgymnastik, ergonomi och personalutbildning.

       

Tel: 070-4070597

Mail: helena@fysioterapeutcoachen.se

Hemsida: www.fysioterapeutcoachen.se


Helena Remback, leg sjukgymnast/fysioterapeut med specialistområde ergonomi, synergonomi och belastningsergonomi, samt vidareutbildning inom ortopedisk manuell terapi och akupunktur. Hon är utöver detta även lärare och instruktör i Mediyoga. Helena samverkansavtal med Region Gävleborg, men tar också emot företagskunder från bland annat Sandvik, Alleima och försäkringsbolag, samt utför konditionstester och funktionsbedömningar av motionsidrottare.Aktiv Rehab